Natuur en Recht

Eisen aan positieflijsten, 15 oktober 2023

De reader Eisen aan positieflijsten is vanaf vandaag voor € 25,00 te bestellen bij Natuur en Recht.

https://sites.google.com/view/natuurenrecht/publicaties/bestelformulier-publicaties

Hierin is duidelijk uiteengezet aan welke eisen positieflijsten voor het houden van dieren moeten voldoen en welke punten de Huis- en Hobbydierenlijst hiervan afwijkt. Ook is uiteengezet welke mogelijkheden er zijn voor bezwaar en beroep en op welke wijze eventueel een ontheffing kan worden verkregen.

https://sites.google.com/view/natuurenrecht/homepage

All images and text are © R.V.S.K. (vastgelegd bij notaris!)