Welkom bij de Rasvereniging Savannah Kat (RVSK) i.o.

Via deze website willen wij je informatie geven over de Savannah Kat en van zijn voorouder, de Serval. De Rasvereniging Savannah Kat is opgericht in Oktober 2020 en als vertegenwoordiger van zowel de Savannah als de Serval.

Naast het behartigen van deze katten is ook de doelstelling om liefhebbers en fokkers dichter bij elkaar te brengen, elkaar te helpen en te ondersteunen. Heeft u aanvullende informatie, ideeën of verhalen voor de website? Treft u gegevens aan die niet juist zijn? Meldt dit en we gaan er mee aan de slag.

Waarom als fokker lid worden van de Rasvereniging Savannah Kat?

De Savannah kat is een prachtig ras met een ontzettend leuk karakter. Dat willen wij graag zo houden! Wij vinden het dan ook belangrijk om ras typische en gezonde katten te fokken die aan alle raskenmerken voldoen. Raskenmerken maximaal behouden lukt alleen wanneer je fokt met raszuivere dieren. Wij zijn dan ook van mening dat het voor het Savannah-ras niet goed is, dat er andere rassen worden gebruikt om ‘doorheen’ te fokken. Als we uitsluitend mooie en verantwoorde Savannah x Savannah combinaties gebruiken, is de kans het grootst dat we de mooie, gezonde en fijne eigenschappen van ons geweldige ras behouden!

RASSTANDAARD

De Rasvereniging Savannah Kat (RVSK) zet zich in om de belangen van zowel de Savannah als van zijn voorouder, de Serval te behartigen. Het fokken volgens de RASSTANDAARD zoals de Savannah Kat behoort te zijn, is zeer belangrijk, voor nu, maar ook vooral voor in de toekomst. Helaas fokt niet elke fokker volgens de rasstandaard en worden er door enkele fokkers soms gebruik gemaakt van andere rassen. Een aantal zeer gedreven Savannah fokkers, die het ras een groot, warm hart toedragen, maken zich zorgen over het behoud en de belangen van het ras.

Wij hebben daarom de handen ineengeslagen en gaan ons samen inzetten voor het behoud én verbetering van het ras!

Wil jij hier ook aan bijdragen?

Join the Club!

Belangrijkste feiten over een Savannah kat

Savannah F1 en F2 katten zijn niet voor iedereen geschikt. Het zijn hybride katten, die je eigen huis als een groot speelveld en kattenbak kunnen zien. Ze zijn dus niet gemakkelijk om alleen in huis te houden en hebben een grote ren met verwarmd binnenverblijf nodig. De Savannah F1 en F2 zijn zeker niet geschikt voor appartementen en kleine woonruimtes.

Onze ervaring is, dat Savannah’s vanaf de derde generatie zeer sociaal en gemakkelijk in huis te houden zijn. Ze kunnen het heel goed met kinderen en andere dieren vinden. Savannah’s kunnen de beste maatjes worden voor iedereen en zijn energieker dan de meeste andere kat-soorten. Tevens zijn ze erg goed af te richten (bijna zo goed als een hond met geduld). Savannah katten vinden het erg fijn, als ze veel aandacht krijgen.

Het is een hardnekkig misverstand, dat alle Savannah katten wild zouden zijn. Savannah’s van de eerste en tweede generatie kunnen soms wat schuwer of minder mensgericht zijn. Het zijn zeker geen Cheetahs, Panters of Tijgers. Wild zijn ze niet en vanaf de derde generatie al helemaal niet. Ze worden vooral gefokt om hun ”wilde uiterlijk” maar dat wil dus niet zeggen, dat ze ”wild” zijn. Integendeel: Savannah katten zijn over het algemeen juist zeer vriendelijk en aanhankelijk van aard. 

Volgens​ ​de gegevens​ ​van​ ​de​ ​dierenbescherming​ ​zijn​ ​er geen​ enkele ​incidenten​ ​bekend​ ​met een​ ​Savannah kat​!

Meer over de Savannah Kat…..

Foto’s van sociale Savannah & Serval kitten(s)

Belangrijkste feiten over de Serval

In Nederland worden al meer dan 20 jaar Servals gehouden. Deze Servals zijn gefokt door liefhebbers en in huiselijke kringen grootgebracht. Ze zijn dus gewend aan de mens en zeker niet gevaarlijk voor de mens. Toch wordt de Serval in de media vaak weggezet als gevaarlijk. Dit is absoluut onterecht en dat blijkt ook wel uit het feit dat er geen enkel incident bekend is met de Serval. Een Serval is van nature schuchter en zal zich alleen maar terugtrekken als er gevaar dreigt. Enkel wanneer hij zich ernstig bedreigt voelt en geen kant op kan, zal hij gaan grommen of blazen. Pas in het uiterste geval zal hij kunnen uithalen.

Wist je dat een Serval in het wild gemiddeld maar zo’n 10 jaar oud wordt, terwijl Servals bij liefhebbers wel 20 jaar of ouder kunnen worden?

Je kunt heerlijk spelen en knuffelen met een tamme Serval, apporteren kunnen ze als de beste, ze houden van water en een vijver vinden ze al helemaal prachtig. Apporteren leren ze uiteraard niet uit zichzelf, je moet er wel veel tijd en energie insteken, om ze zover te krijgen.

Een Serval zet zijn territorium af met urine, waardoor hij (of zij) moeilijk alleen maar in huis kan zijn. Het urineren is een natuurlijk gedrag en kun je de Serval niet afleren. De Serval heeft dus een groot buitenverblijf nodig. Je kunt hem (of haar) natuurlijk wel af en toe een keer binnenlaten in de woonkamer. Zijn er bezoekers in de woonkamer en de Serval is er toevallig ook, dan trekken zij zich vaak terug. Elke bezoek vinden ze namelijk niet fijn omdat het echte gezinskatten zijn.

  • Ben je op zoek naar een Serval of Serval kitten? Verdiep je dan eerst goed in deze bijzondere dieren en in hun natuurlijke behoeften. Je vindt op deze website meer informatie over de Serval, maar aarzel ook niet contact op te nemen met onze club. Wij delen onze kennis en ervaring graag!

Volgens​ ​de gegevens​ ​van​ ​de​ ​dierenbescherming​ ​zijn​ ​er geen​ enkele ​incidenten​ ​bekend​ ​met de​ ​Serval​!

Meer over de Serval…..

Ben je op zoek naar een Savannah kat?

Heb je je verdiept in het ras en ben je op zoek naar een Savannah kitten en wil je er zeker van zijn dat je een rastypisch, gezonde en goed gesocialiseerde Savannah kat aanschaft? Neem dan contact op met een van onze leden

Wet Natuurbescherming en Platform Huisdierenbezit

De vereniging heeft niet het doel om de Savannah als raskat te bevorderen en wel om de volgende redenen: De Wet Natuurbescherming (voorheen Flora en Fauna Wet) heeft bepaald, dat de eerste 4 generaties na de Serval, de kat helaas gezien wordt als hybride kat. De eerste vier generaties Savannah zouden dan een ”cites status” hebben. Dit is natuurlijk complete onzin, wetenschappelijk niet onderbouwd, onterecht en nergens op gebaseerd. Wij steunen het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH), die alle middelen inzet om ook de Serval en Savannah als huisdier te behouden, mits aan eisen (zie artikel 1C) zijn voldaan.

Savannah Kat

Inschrijven als Cattery of als Liefhebber bij de Rasvereniging Savannah Kat

Heb je een cattery en je fokt Servals en/of Savannah Katten, dan heb je de mogelijkheid om je in te schrijven bij onze vereniging. De kosten (tevens abonnementsgeld) voor het vermelden van je cattery bedraagt € 25,00 per jaar, ingaande per elk kalenderjaar. De fokker dient zich te houden aan het doel van de Club. Deze zijn opgesteld en afgeleid zoals TICA de Savannah Kat heeft beschreven. Houdt de fokker zich niet aan het doel van RVSK, dan kan het een reden zijn om de cattery te royeren van zijn lidmaatschap. Abonnementskosten worden niet terugbetaald.

Als liefhebber van de Serval of Savannah Kat kun je natuurlijk een vrijwillige bijdrage doen. Vraag naar de mogelijkheden.

Het abonnementsgeld zal o.a. gebruikt worden voor het lidmaatschap bij PVH (Platform Verantwoord Huisdierenbezit) en de kosten van de website rvsk.nl. Het is permanent geen commerciële site, waaruit inkomsten worden gegenereerd!

Wij zoeken sponsoren:

Wij zoeken naar meer sponsoren. Wil je als bedrijf ook de Rasvereninging Savannah Kat sponsoren en wil je onderaan bij de andere sponsoren staan, neem dan contact met ons op.

All images and text are © Rasvereniging Savannah Kat (RVSK) Vastgelegd bij notaris!