Welkom bij dè officiële Rasvereniging Savannah Kat. (R.V.S.K.)

Via deze website willen wij je informatie geven over de Savannah Kat en van zijn voorouder, de Serval. De Rasvereniging Savannah Kat is ontstaan uit de Savannah Fokkers Club. Op 18 november 2020 is onze club een officiële vereniging geworden.

R.V.S.K. is dé enige (ras)vereniging in Nederland die zich actief inzet voor de belangen van de Savannah als raskat (raszuivere Savannahs vanaf de 4e generatie), voor de hybride generaties (F1 t/m F4) en voor de Serval, de voorouder van de Savannah.

Volg onze nieuwspagina. Alle nieuws over de positieflijst en meer…

Waarom een Rasvereniging voor de Savannah?

R.V.S.K. is opgericht door liefhebbers en fokkers met een groot hart voor de Serval en de Savannah. De vereniging zet zich in voor de belangen maar ook dat de Savannah kat aan alle raskenmerken voldoet. Omdat er bij de Savannah gesproken word over een raskat vanaf F4 SBT, is de (ras)vereniging R.V.S.K. opgericht.

TICA heeft in 2001 de Savannah als nieuw kattenras erkend. In mei 2012 is het ras geaccepteerd als ”Championship breed” en mag het mee doen voor punten aan de door TICA georganiseerde shows. Dat is de reden dat er steeds meer Savannah katten op kattenshows aanwezig zijn.

Naast het behartigen van deze katten is het ook de doelstelling om liefhebbers en fokkers dichter bij elkaar te brengen, elkaar te helpen en te ondersteunen. Heeft u aanvullende informatie, ideeën of verhalen voor de website? Treft u gegevens aan die niet juist zijn? Meld dit en we gaan er mee aan de slag.

Waarom als fokker lid worden van Rasvereniging Savannah Kat?

De Savannah kat is een prachtig ras met een ontzettend leuk karakter. Dat willen wij graag zo houden! Wij vinden het dan ook belangrijk om ras typische en gezonde katten te fokken die aan alle raskenmerken voldoen. Raskenmerken maximaal behouden lukt alleen wanneer je fokt met raszuivere katten. Wij zijn dan ook van mening dat het voor het Savannah-ras niet goed is, dat er andere rassen worden gebruikt om vooral in de lagere generaties ‘doorheen’ te fokken. Als we uitsluitend mooie en verantwoorde Savannah x Savannah combinaties gebruiken, is de kans het grootst dat we de mooie, gezonde en fijne eigenschappen van ons geweldige ras behouden!

RASSTANDAARD

R.V.S.K. zet zich in om de belangen van zowel de Savannah als van zijn voorouder, de Serval te behartigen. Het fokken volgens de RASSTANDAARD zoals de Savannah Kat behoort te zijn, is zeer belangrijk, voor nu, maar ook vooral voor in de toekomst. De rasstandaard is daarom door R.V.S.K. opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Helaas zien wij dat niet elke fokker volgens de rasstandaard fokt en worden er door enkele fokkers zelfs gebruik gemaakt van andere rassen in de lagere generaties. Een aantal zeer gedreven Savannah fokkers, die het ras een groot, warm hart toedragen, maken zich zorgen over het behoud en de belangen van het ras.

Wij hebben de handen ineengeslagen en gaan ons samen inzetten voor het behoud én verbetering van het ras!

Wil jij hier aan bijdragen?

Belangrijkste feiten over een Savannah kat

Savannah F1 en F2 katten zijn niet voor iedereen geschikt. Het zijn hybride katten, die je eigen huis als een groot speelveld en kattenbak kunnen zien. Ze zijn dus niet gemakkelijk om alleen in huis te houden en hebben een grote ren met verwarmd binnenverblijf nodig. De Savannah F1 en F2 zijn zeker niet geschikt voor appartementen en kleine woonruimtes.

Onze ervaring is, dat Savannahs vanaf de derde generatie zeer sociaal en gemakkelijk in huis te houden zijn. Ze kunnen het heel goed met kinderen en andere dieren vinden. Savannahs kunnen de beste maatjes worden voor iedereen en zijn energieker dan de meeste andere kat-soorten. Tevens zijn ze erg goed af te richten (bijna zo goed als een hond met geduld). Savannah katten vinden het erg fijn, als ze veel aandacht krijgen.

Het is een hardnekkig misverstand, dat alle Savannah katten wild zouden zijn. Savannahs van de eerste en tweede generatie kunnen soms wat schuwer of minder mensgericht zijn. Het zijn zeker geen Cheetahs, Panters of Tijgers. Wild zijn ze niet en vanaf de derde generatie al helemaal niet. Ze worden vooral gefokt om hun ”wilde uiterlijk” maar dat wil dus niet zeggen, dat ze ”wild” zijn. Integendeel: Savannah katten zijn over het algemeen juist zeer vriendelijk en aanhankelijk van aard. 

Volgens​ ​de gegevens​ ​van​ ​de​ ​dierenbescherming​ ​zijn​ ​er geen​ enkele ​incidenten​ ​bekend​ ​met een​ ​Savannah kat​!

Foto’s van sociale Savannah & Serval kitten(s)

Belangrijkste feiten over de Serval

In Nederland worden al meer dan 20 jaar Servals gehouden. Deze Servals zijn gefokt door liefhebbers en in huiselijke kringen grootgebracht. Ze zijn dus gewend aan de mens en zeker niet gevaarlijk voor de mens. Toch wordt de Serval in de media vaak weggezet als gevaarlijk. Dit is absoluut onterecht en dat blijkt ook wel uit het feit dat er geen enkel incident bekend is met de Serval. Een Serval is van nature schuchter en zal zich alleen maar terugtrekken als er gevaar dreigt. Enkel wanneer hij zich ernstig bedreigt voelt en geen kant op kan, zal hij gaan grommen of blazen. Pas in het uiterste geval zal hij kunnen uithalen.

Wist je dat een Serval in het wild gemiddeld maar zo’n 10 jaar oud wordt, terwijl Servals bij liefhebbers wel 20 jaar of ouder kunnen worden?

Je kunt heerlijk spelen en knuffelen met een tamme Serval, apporteren kunnen ze als de beste, ze houden van water en een vijver vinden ze al helemaal prachtig. Apporteren leren ze uiteraard niet uit zichzelf, je moet er wel veel tijd en energie insteken, om ze zover te krijgen.

Een Serval zet zijn territorium af met urine, waardoor hij (of zij) moeilijk alleen maar in huis kan zijn. Het urineren is een natuurlijk gedrag en kun je de Serval niet afleren. De Serval heeft dus een groot buitenverblijf nodig. Je kunt hem (of haar) natuurlijk wel af en toe een keer binnenlaten in de woonkamer. Zijn er bezoekers in de woonkamer en de Serval is er toevallig ook, dan trekken zij zich vaak terug. Elke bezoek vinden ze namelijk niet fijn omdat het echte gezinskatten zijn.

Volgens​ ​de gegevens​ ​van​ ​de​ ​dierenbescherming​ ​zijn​ ​er geen​ enkele ​incidenten​ ​bekend​ ​met de​ ​Serval​!

Ben je op zoek naar een Savannah kat?

  • Tip van Mr. Visser: Kijk of de fokker is aangesloten bij een goede en erkende rasvereniging. Mensen die gelijk bij aankoop een Savannah kat kunnen meenemen is vaker een gróót risico! Er is een kans dat je enige tijd moet wachten, maar dan heb je ook waar voor je geld. Het belangrijkste is, dat je een goede Savannah met officiële papieren koopt. Dat is heel wat beter dan een kat in de zak kopen.
  • Heb je je verdiept in het ras en ben je op zoek naar een Savannah kitten en wil je er zeker van zijn dat je een rastypisch, gezonde en goed gesocialiseerde Savannah aanschaft? Neem dan contact op met een van onze leden!

Wet Natuurbescherming en Platform Huisdierenbezit

De Wet Natuurbescherming (voorheen Flora en Fauna Wet) heeft bepaald, dat de eerste 4 generaties na de Serval, de kat helaas gezien wordt als hybride kat. De eerste vier generaties Savannah zouden dan een ”cites status” hebben. Dit is natuurlijk onzin, wetenschappelijk niet onderbouwd, onterecht en nergens op gebaseerd. Wij steunen het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH), die alle middelen inzet om ook de Serval en Savannah F1 t/m F4 als huisdier te behouden, mits aan eisen (zie artikel 2 Statuten) zijn voldaan.

Savannah Kat

Inschrijven bij Rasvereniging Savannah Kat

Heb je een cattery en je fokt Servals en/of Savannah Katten, dan heb je de mogelijkheid om je in te schrijven bij onze officiële vereniging. Het abonnement bedraagt € 25,00 per jaar, ingaande per elk kalenderjaar en het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 5,00. De fokker dient zich te houden aan de Statuten van de vereniging. Houdt de fokker zich niet aan de statuten van de vereniging, dan kan het een reden zijn om de cattery te royeren van zijn lidmaatschap. Abonnement en inschrijfgeld worden niet terugbetaald.

Wordt vriend van RVSK…

Tot voor kort was het alleen voor fokkers van de Savannah / Serval mogelijk om lid te worden van de rasvereniging  RVSK. Omdat we onze grenzen willen verleggen en onze liefde voor de Savannah & Serval willen delen is het vanaf nu ook mogelijk om als niet fokker van een Savannah / Serval aan te melden als “Vriend van RVSK”.

Als “Vriend van RVSK” blijft u op de hoogte met het laatste nieuws over de Savannah en/of Serval. U kunt al uw vragen kwijt bij deskundige fokkers en u kunt genieten van al het moois wat de Savannah met zich mee brengt. Maar ook als Savannah of Serval eigenaar kunt u al het moois van uw lievelingen delen met andere leden van RVSK.

Voor een klein vrijwillig bijdrage per jaar blijft u op de hoogte van alles rondom dit geweldige ras.

Een vrijwillige bijdrage zal gebruikt worden om de kosten te dekken van de vereniging. Het is permanent geen commerciële site, waaruit inkomsten worden gegenereerd!

Bankgegevens:

Rasvereniging Savannah Kat

IBAN: NL98 INGB 0006 2117 85

Wij zoeken sponsoren:

Wij zoeken naar meer sponsoren. Wil je als bedrijf ook de Rasvereniging Savannah Kat sponsoren en wil je onderaan bij de andere sponsoren staan, neem dan contact met ons op.

All images and text are © R.V.S.K. (vastgelegd bij notaris!)