Beoordeling serval door Stichting Beestenbende

Beoordeling serval: Stichting Beestenbende is gevraagd om het zoogdier ( Leptailurus serval) serval te beschrijven en te beoordelen.

De reden is omdat wij dagelijks werken met servals in ons opvangcentrum. Wij hebben verschillende servals in de loop der jaren gehad en naast ons opvangcentrum heeft onze voorzitter (Ranger Rob ) ook privé meerdere dieren in bezit gehad en is daarom hoofddeskundige.

Zoönosen

Er zijn geen bekende gevallen van servals die zoönotische ziekten overdragen op mensen. Zoönotische ziekten zijn ziekten die van dieren en mensen kunnen worden overgedragen op elkaar.. Het is echter belangrijk op te merken dat er altijd een theoretisch risico bestaat op overdracht van ziekten tussen dieren en mensen. Het is daarom altijd verstandig om passende hygiënemaatregelen te nemen bij het omgaan met exotische dieren, waaronder het vermijden van direct contact en het wassen van handen na interactie.

Over het algemeen hebben servals en gewone katten vergelijkbare eigenschappen als het gaat om de overdracht van ziekten naar mensen. Beide soorten kunnen potentieel ziekten overdragen, omdat ze kunnen worden blootgesteld aan verschillende ziekteverwekkers in hun omgeving.

Het risico van ziekteoverdracht van een kat, inclusief een serval, naar mensen hangt voornamelijk af van de gezondheid en hygiëne van de kat, de omgeving waarin ze leven en de interactie met mensen.

Het is echter belangrijk op te merken dat de meeste ziekten die worden overgedragen van katten op mensen mild zijn en meestal goed te behandelen zijn. Enkele voorbeelden van ziekten die van katten op mensen kunnen worden overgedragen, zijn toxoplasmose, rabiës en bepaalde bacteriële infecties zoals Bartonella henselae (veroorzaakt kattenkrabziekte).

Het is moeilijk om een percentage te geven van hoe gevaarlijk elk van deze kattenras is in termen van ziekteoverdracht, omdat dit afhangt van verschillende factoren zoals de gezondheidstoestand van de individuele kat, de omgevingsomstandigheden en de interactie met mensen. Het is belangrijk om altijd voorzorgsmaatregelen te nemen bij het omgaan met katten, inclusief het regelmatig wassen van de handen en het vermijden van nauw contact met zieke katten.

In het algemeen geldt dat servals in het wild een grotere kans hebben om blootgesteld te worden aan ziekteverwekkers in vergelijking met servals die verzorgd worden . Dit komt doordat wilde servals in direct contact kunnen komen met andere exotische dieren die mogelijk ziekten dragen.

Servals die verzorgd worden, zoals die in dierentuinen of particuliere collecties, hebben meestal minder kans op blootstelling aan bepaalde wilde ziekteverwekkers omdat ze niet in direct contact komen met andere exotische dieren. Ze hebben meestal ook regelmatige toegang tot medische zorg en preventieve maatregelen, zoals vaccinaties, waardoor het risico op ziekteoverdracht naar mensen mogelijk verder wordt verminderd.

Het is echter belangrijk op te merken dat het nog steeds mogelijk is dat een serval die verzorgd wordt , net als elke andere kat, ziekten kan overdragen naar mensen als ze besmet zijn met ziekteverwekkers. Het blijft dus essentieel om passende hygiënemaatregelen te nemen bij interactie met deze dieren, ongeacht of ze in het wild of als hobbydier bij mensen gehouden worden.

Letsel op de mens

Over het algemeen kunnen zowel servals als gewone katten letsel veroorzaken bij mensen, maar het is belangrijk op te merken dat dit afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder het individuele dier, de situatie en de interactie met mensen.

Servals zijn unieke katten en hebben over het algemeen een grotere lichaamsomvang en meer kracht dan gewone katten. Hierdoor kunnen ze theoretisch gezien ernstiger letsel veroorzaken bij een aanval of bijtincident. Bovendien hebben servals scherpe klauwen en tanden, waardoor ze potentieel gevaarlijk kunnen zijn als ze agressief worden of zich bedreigd voelen.

Gewone katten van een ander ras kunnen echter ook groot  letsel veroorzaken, vooral als ze zich bedreigd voelen of gestrest zijn. Krabben en bijten zijn mogelijk manieren waarop katten zichzelf kunnen verdedigen, wat in sommige gevallen pijnlijke verwondingen kan veroorzaken.

Het is ook belangrijk op te merken dat het gedrag van een kat grotendeels afhangt van de socialisatie, de training die ze ontvangen hebben en hun individuele temperament. Er zijn servals die goed gesocialiseerd zijn en weinig gevaarlijk gedrag vertonen, terwijl er gewone katten kunnen zijn die zeer agressiever zijn.

In het algemeen is het belangrijk altijd respectvol en voorzichtig met katten om te gaan, ongeacht hun soort. Het naleven van richtlijnen voor veilige interacties, zoals niet aan hen trekken of hen irriteren, kan het risico op letsel verminderen.

Gezondheid en welzijn van het Dier

Een serval die verzorgd wordt door de mens moet nog steeds foerageren. Foerageren is een natuurlijk gedrag dat nodig is voor de fysieke en mentale gezondheid van een dier. Het stelt het dier in staat om zijn natuurlijke jachttechnieken te gebruiken en een gevoel van voldoening te krijgen door zijn eigen voedsel te vinden.  voederpuzzels, jachtstimulatoren en andere  technieken kan gebruikt worden om de serval uit te dagen en te laten foerageren. Dit helpt ook om verveling en stereotiep gedrag te voorkomen.

Goede leefomgeving 

Een goede leefomgeving voor een serval moet voldoen aan verschillende behoeften van het diersoort . Enkele belangrijke verrijking aspecten zijn:

  1. Grootte en inrichting van het verblijf: Het verblijf moet ruim genoeg zijn zodat de serval voldoende bewegingsvrijheid heeft. Het moet ook verschillende niveaus verrijkingen bevatten, zoals klimbomen, klimrotsen en schuilplaatsen, om het natuurlijke gedrag van het dier te stimuleren.
  2. Vegetatie en natuurlijke elementen: Het verblijf moet vegetatie bevatten, zoals gras, struiken en bomen, om de serval een gevoel van natuurlijke omgeving te geven. Dit biedt ook extra beschutting en stimuleert het foerageren.
  3. Voeding en water: De serval moet een uitgebalanceerd en gevarieerd dieet krijgen dat zo dicht mogelijk bij zijn natuurlijke voedselbronnen ligt. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende water beschikbaar is, zowel voor drinken als voor zwemmen, aangezien servals van nature grote waterliefhebbers zijn.
  4. Sociaal contact: Servals zijn over het algemeen solitaire dieren, maar ze kunnen baat hebben bij sociaal contact met soortgenoten, mits de juiste introductie en voorzieningen in het habitat worden geboden.
  5. Verrijking en mentale stimulatie: Het is essentieel om de serval te voorzien van verrijking elementen zoals voederpuzzels, jachtstimulatoren, speelgoed en andere vormen van mentale en fysieke uitdagingen. Dit helpt verveling te voorkomen en stimuleert natuurlijk gedrag.

Het is ook belangrijk dat de leefomgeving voldoet aan de wettelijke vereisten en richtlijnen voor het houden van exotische dieren om deze te verzorgen. Hier zijn wel de meningen over verdeeld welke afmetingen geschikt zal zijn. In Nederland is er geen vaste wetgeving ten opzichte van vereiste afmetingen voor dierenverblijven in m2.

Thermoregulatie

Een serval kan in beperkte mate acclimatiseren aan het klimaat in Nederland, maar het zal waarschijnlijk niet optimaal zijn voor het dier. Servals zijn van nature aangepast aan warmere klimaten en kunnen moeite hebben met de koelere temperaturen en vochtigheid in Nederland.

Het is mogelijk om de omgeving voor een serval aan te passen, bijvoorbeeld door een verwarmde binnenruimte te bieden en ervoor te zorgen dat het buitenverblijf beschutting en bescherming biedt tegen weersinvloeden. Hierdoor kan de serval zich beter aanpassen aan het klimaat in Nederland.

Het is echter belangrijk op te merken dat de acclimatisatie van een serval aan een ander klimaat en omgeving individueel kan verschillen en afhankelijk is van verschillende factoren, zoals leeftijd, gezondheid en genetische aanleg.

Het is altijd wenselijk om professioneel advies in te winnen van experts op het gebied van het houden van exotische dieren voordat men overweegt om een serval  in Nederland te willen gaan houden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het niet de serval is die ingedeeld moet worden in een risicocategorie, maar het individu dat ervoor kiest om een serval als huisdier te houden. Met aantoonbare kennis en onder de juiste omstandigheden kunnen deze dieren wel verantwoord worden gehouden.

In plaats van direct een serval in een categorie F  te plaatsen, is het meer passend om de persoon die een serval wil houden te beoordelen. Door een grondige evaluatie kunnen we vaststellen of diegene over de vereiste kennis en ervaring beschikt om een serval op een verantwoorde wijze te houden.

Het is van groot belang om de belangen en het welzijn van de serval voorop te stellen. Door een individuele beoordeling kunnen we ervoor zorgen dat alleen diegenen met de juiste kennis en vaardigheden de mogelijkheid krijgen om een serval als hobbydier te houden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat deze prachtige dieren een gelukkig en gezond leven leiden.

Advies n.a.v. beoordeling serval

Met de nieuwe wetgeving in werking juli 2024 betreffende het houden van servals, willen wij benadrukken waarom het beter is om particulieren die aangesloten zijn bij een overkoepelende organisatie de mogelijkheid te geven om servals te houden, in plaats van alle particulieren direct uit te sluiten. Deze aanpak sluit namelijk personen uit die deze dieren louter als statussymbool zien en voorkomt daarnaast problemen bij het herplaatsen van servals die om bepaalde redenen weg moeten.

Door het hanteren van deze aanpak zorgen we ervoor dat de servals niet langer in een uitzichtloze situatie terechtkomen en dat we de dieren kunnen lokaliseren. Vervolgens kunnen we ze op gecontroleerde wijze herplaatsen bij mensen die wél de benodigde kennis en ervaring hebben. Deze groep mensen zal gezamenlijk gecontroleerd worden door de overkoepelende vereniging, die op haar beurt onder toezicht staat van de autoriteiten en samenwerkt met een gespecialiseerd opvangcentrum dat over de juiste kennis, ervaring en middelen beschikt.

Dit zal leiden tot een gecontroleerde populatie servals en een geregistreerde populatie. We creëren hiermee een netwerk van liefhebbers die weten wat ze doen en die onder toezicht staan. Op deze manier kunnen we het welzijn van de dieren beter ondersteunen dan met een totaalverbod.

Met de meeste zorgvuldigheid is de beoordeling serval opgemaakt en uitgegeven door het bestuur van Stichting Beestenbende, exotische dieren opvang.

Ondertekend namens het gehele bestuur door voorzitter:

R.a. Van der Graaf.

Zevenbergen.

20-12-23.

beoordeling serval door stichting beestenbende
All images and text are © R.V.S.K. (vastgelegd bij notaris!)