Plaskater – kat plast niet of moeilijk

Een plaskater is in de meeste gevallen een spoedgeval!  Mocht het blijken dat uw kat niet of minder goed kan plassen, neem dan zo spoedig mogelijk (direct) contact op met uw dierenarts.

Als mijn kat niet kan plassen (ook wel genoemd: plaskater)

Plasproblemen bij katten komen vaker voor dan we denken. Katten kunnen in huis meer gaan plassen zoals kleine plasjes, of sproeien maar ook veel meer gaan plassen (en drinken) en tekenen van blaasontsteking tonen, waaronder  bloed in de urine en persen op de urine. Plasproblemen komen bij katers meer voor dan bij poezen.

Wanneer uw kater (gecastreerd en intact) last heeft van plasproblemen is het zeer belangrijk goed te kijken of uw kater nog wel in staat is om te plassen. Een blaasontsteking bij de kater kan helaas leiden tot een verstopping van de plasbuis, waardoor uw kater niet meer kan plassen. Wanneer een kater die niet meer kan plassen door een verstopping van de plasbuis wordt dit een plaskater genoemd.

Kater kan niet plassen

Symptomen van een plaskater

  • Plaskater is altijd een mannelijke kat (kater). Deze kan gecastreerd of nog intact (open) zijn. In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de plasbuis van een vrouwelijke kat (poes) verstopt kan raken.
  • De kat gaat zeer regelmatig naar de kattenbak, maar ondanks deze regelmatige bezoekjes aan de kattenbak blijft het kattengrit droog. Als uw kat buiten plast, dan gaat de kat met grote regelmaat naar buiten.
  • Plaskater kan klagelijk mauwen tijdens het bezoek aan de kattenbak of buiten de kattenbak probeert te plassen.
  • De kat kan zeer onrustig zijn.
  • Plaskater likt zeer veel aan zijn geslachtsdeel.
  • De kat kan pijn hebben in de buik en daardoor pijnlijk gaan reageren bij het optillen.
  • Als blijkt dat een plaskater al langere tijd verstopt zit, dan kan een plaskater stoppen met eten, meer gaan braken en sloom worden.
  • Plaskater kan al een langere tijd last hebben van een blaasontsteking (bloed plassen, kleine beetjes plassen), maar het kan zijn dat dit nog niet eerder is opgevallen. Daarom is het altijd belangrijk om je kat goed in de gaten te houden.

Vooral bij katers is “plaskater” bekend met blaasgruis en of blaasstenen. Goede kwaliteitsvoer met weinig afvalstoffen en veel drinken is zeer belangrijk voor een kat.

De oorzaak van een plaskater

De meest voorkomende reden is dat een plasbuis van een kater verstopt raakt door blaasgruis en blaasstenen. In uitzonderlijke gevallen kan ook dat de plasbuis van een kater verstopt raakt zonder aanwijzingen voor blaasgruis of blaasstenen. Vaak is een prop met ontstekingsmateriaal of urethra spasme (samentrekken van de plasbuis) de reden dat de plasbuis verstopt raakt. Een prop ontstekingsmateriaal en urethra spasme ontwikkelen zich door een blaasontsteking.

Hoe behandel je een plaskater

Plaskater moet altijd zo snel mogelijk door een dierenarts  behandeld worden. Normaal worden afvalstoffen van het lichaam via de urine uitgescheiden. Doordat een plaskater niet kan plassen, kunnen deze afvalstoffen zich gaan stapelen in het bloed. De stapeling van afvalstoffen in het bloed is levensbedreigend en bovendien kan zich een blaasverlamming ontwikkelen, doordat de blaaswand onder teveel spanning komt te staan.

Als eerste moet de plasbuis van een plaskater weer passabel (open) worden gemaakt voor urine. Dit betekent dat de obstructie in de plasbuis moet worden opgeheven. Blaasstenen, blaasgruis en ontstekingsweefsel kan vaak worden teruggespoeld naar de blaas door middel van het katheteriseren van de plasbuis met retrograde hydropulsie (terugspoelen met water). Als de plasbuis weer passabel is kan de plaskater zijn urine kwijt en kan de blaaswand weer ontspannen. Blaasstenen, blaasgruis en ontstekingsweefsel zijn helaas nog aanwezig in de blaas en kunnen opnieuw vastlopen in de plasbuis, waardoor uw kat opnieuw een plaskater wordt. Om dit zo goed mogelijk te voorkomen wordt de blaas gespoeld en wordt meestal voor een aantal dagen een urinekatheter geplaatst. Door de urinekatheter is de plasbuis passabel en kan zo veel mogelijk blaasgruis en ontstekingsweefsel worden uitgescheiden. De geplaatste urinekatheter wordt aangesloten op een gesloten systeem, zodat de kans op de ontwikkeling van een bacteriële blaasontsteking wordt geminimaliseerd en er goed in de gaten gehouden kan worden hoeveel en wat voor soort urine er wordt geproduceerd. Door de urine productie te verhogen (met vocht infusen), wordt de blaas verder gespoeld.

Zodra een plaskater weer kan plassen moet de stapeling van afvalstoffen in het bloed worden behandeld door middel van intraveneus vochtinfuus. Bij een plaskater kunnen het kalium, het ureum en de creatinine in het bloed stapelen. Een verhoogd kalium in het bloed is levensbedreigend! Door een bloedonderzoek kunnen we controleren hoe hoog het kalium, het ureum en de creatinine in het bloed zijn.

Er zullen urineonderzoek worden uitgevoerd om te kijken of er sprake is van blaasgruis en blaasstenen. Naast een urineonderzoek worden er ook  röntgenfoto en/of echo van de blaas en nieren gemaakt om eventuele stenen in de blaas en nieren uit te sluiten. Wanneer er blaasgruis wordt gevonden dan zal de  kat levenslang een speciaal dieet moeten krijgen om te voorkomen dat de klachten in de toekomst terugkomen!.

Plaskater zal altijd behandeld worden met pijnstillers en blaas ontspannende medicatie. Mocht het nodig zijn medicatie tegen de misselijkheid.

Mocht de obstructie in de plasbuis van een plaskater niet worden opgeheven of komt de obstructie ondanks de  goede behandeling continu terug, dan bied in dergelijke gevallen  alleen een penis amputatie als een oplossing. Bij een penis amputatie wordt de plasbuis boven de penispunt geopend en aan het perineum vast gezet. Hierdoor ontstaat een nieuwe en bredere opening waardoor de kater kan plassen. Dit wordt ook wel een perineale urethrostomie  genoemd.

plaskater

Samenvatting

Een plaskater is een veelgebruikte term voor een kater met een deels of geheel verstopte plasbuis. Dat is levensbedreigend en daarmee een spoedgeval.

Als de plasbuis verstopt raakt, kan de kat niet plassen en daardoor zijn afvalstoffen niet kwijt. De overvolle blaas doet pijn en de kat geeft dat aan met klagelijk miauwen. Ook oppakken is pijnlijk en de kat wordt slomer. Nieren raken beschadigd.

De behandeling bestaat uit katheterisatie van de blaas om de druk op de blaas en de nieren op te heffen. Met bloedonderzoek kan beoordeeld worden of er afwijkingen in de nieren en zouthuishouding zijn ontstaan. De katheter blijft ca 3 dagen in de plasbuis gehecht.

Met infuus kan de kat worden gespoeld om gifstoffen uit het bloed te filtreren. De precieze lengte van de opname is afhankelijk van de ernst van de verschijnselen.

De kat krijgt ontstekingsremmende pijnstillers. Daarnaast een dieet om het gruis, de kristallen op te lossen.

Verstopping van de plasbuis komt vaker voor bij katers met overgewicht en te weinig beweging. Daarnaast zijn sommige katten er meer gevoelig voor.

Blaasproblemen zijn daarom altijd een reden om de dierenarts te gaan raadplegen! 🐱

All images and text are © R.V.S.K. (vastgelegd bij notaris!)