Gezondheid Savannah Kat

De gezondheid van je Savannah kat is belangrijk, het is een jong ras en kent relatief weinig ziektes. Dat willen we natuurlijk graag houden. Inmenging van de Savannah met een andere raskat brengt natuurlijk erfelijke ziektes mee.

De Savannah heeft inmiddels zo’n sterke basis, dat er geen andere raskat of inteelt moet worden gebruikt. Een toegewijde fokker zorgt er voor om de Savannah te verbeteren door Savannah (Serval) x Savannah te gebruiken. De fokker moet zich niet leiden tot familiaire vermeerderingen of door fok uit winstbejag.

Voor de gezondheid van de aanstaande moederpoes mag ze niet eerder gedekt worden, voordat ze één jaar oud is, tenzij er medische redenen zijn.

Gezondheid Savannah Kat
All images and text are © R.V.S.K. (vastgelegd bij notaris!)