Savannah A, B, C of SBT, Wat houdt dit in?

De A, B, C of SBT-letter aanduiding voor een Savannah geeft aan hoeveel Savannahs er zijn in een lijn of afstambewijs (stamboom).

“The International Cat Association” (TICA) gebruikt deze letters als onderdeel voor de code van registratie. Deze letters zijn onafhankelijk van de “F” aanduiding die aangeeft hoe ver de kat verwijderd is van de Serval.

Een “A geregistreerde kat” daarvan is één van de ouders geen Savannah.

De Savannah kat is ontstaan door een Afrikaanse Serval met een huiskat verparing. De nakomelingen van een dergelijke paring is altijd een “A geregistreerde kat”. In dit geval is de kat een eerste generatie, dat wil zeggen, F1. Katers zijn steriel tot de 5e generatie (F5), dus als u een F2 zou willen fokken dan zou u een F1 poes en een gedomesticeerde F5 kater moeten gebruiken. Als het een verparing betreft tussen de vrouwelijke F1A en de huiskat kater dan zijn de nakomelingen altijd een “A geregistreerde F2”, dat wil zeggen, F2A omdat één van de ouders geen Savannah is.

Bij een “B geregistreerd kat” daarvan is één van de grootouders geen Savannah.

Een “C geregistreerde kat” daarvan is één van de overgrootouders geen Savannah.

Bij een “SBT geregistreerde kat” daarvan zijn ouders, grootouders en overgrootouders een geregistreerde Savannah.

Een “SBT geregistreerde Savannah” is gemaakt door de paring van twee ”C geregistreerde Savannahs” of één ”SBT geregistreerde” x één ”C geregistreerde” of twee ”SBT geregistreerde Savannahs”.  Alle ouders, grootouders en overgrootouders van bijvoorbeeld een ”F4 SBT geregistreerde Savannah” zijn dus Savannahs.

“SBT” staat voor Stud Book Traditional en TICA acht een kat met “SBT” status een zuivere gefokte kat.

Belangrijk

Vanaf 2012 is er geen enkele uitkruising meer toegestaan met welk ras dan ook, met uitzondering van de Serval. Dit houdt in dat er eigenlijk vanaf 2013 geen ”A Savannahs” meer horen te zijn. Helaas worden er nog steeds Savannah katten gefokt in de lagere generaties onder mom van “verbetering” met andere kat-soorten, waardoor we nog steeds ”A Savannahs” hebben in de lagere generaties. Vooral vanaf De F6 generatie waarbij de Serval percentage al zeer klein is, komt de vraag of we de kat nog wel een Savannah kunnen en mogen noemen. Door gebruik maken van ander kat-soorten in de lagere generaties verdwijnt juist het stoere uiterlijk en karakter. Het gaat hierbij vaak niet meer om de kwaliteit maar vooral om de kwantiteit.

Hoe weet je of een Savannah kat raszuiver is?

Een raszuivere Savannah heeft ten minste 3 generaties Savannah voor zich en krijgt een stamboom in plaats van een afstammingsbewijs. Op de stamboom staat bovendien SBT (Stud Book Tradition). Als de kat geen ”SBT” en dus niet raszuiver is, krijgt de kat een afstammingsbewijs waarop je een  ”A, B of C” ziet staan en het woord ”Experimental”.

Voorbeelden tonen het resultaat van de “lettercode” van de verschillende verparingen.

Savannah F5 SBT raszuiver

Serval Kater x Poes = F1A kittens. (Experimental)

F1A Poes x F5A Kater = F2B kittens. (Experimental)

F2B Poes x F5B Kater = F3C kittens. (Experimental)

F3C Poes x F5C Kater = F4 SBT kittens. (Savannah)

F1A Poes x F5C Kater = F2B kittens. (Experimental)

Wat betekent dit alles voor u?

Als je een kitten als huisdier wil, vraag dan de verkoper van de kitten om de stamboom van de ouders in te zien. Let goed op dat je niet teveel out-cross ziet na de 4e generatie. Out-cross na de F4 is op zich niet wenselijk en ook sinds 2012 niet meer toegestaan, omdat er dan veel uiterlijke en karakter eigenschappen verloren gaat. Je wilt toch een Savannah kopen met de juiste eigenschappen? Het risico bij out-cross is tevens groter, dat er meer ziektes van andere katsoorten in de gaan ontstaan, die bij zuivere fok niet zouden gaan ontstaan.

Wil je een Savannah kitten met de juiste eigenschappen kopen, verdiep je dan eerst goed in het ras. Gebruik hiervoor betrouwbare bronnen. Op ‘het internet’ vind je helaas veel informatie over de Savannah, wat niet helemaal of soms zelfs helemaal niet klopt. Naast de informatie op deze website is het Nederlandstalige boek ”De Savannah kat” een echte aanrader. Een aantal fokkers van onze vereniging heeft aan dit prachtige en zeer informatieve boek meegewerkt. 

Kattenshow alleen met SBT!

Als je wilt fokken of showen op een kattenshow, dan moet de kat 4 generaties of verder verwijderd zijn van de Serval en moet deze “SBT” geregistreerd zijn. U kunt bijvoorbeeld de volgende katten showen: F4 SBT, F5 SBT, F6 SBT, enz. Je kunt niet showen bijvoorbeeld met de volgende katten: F1A, F2B, F3B, F4C, F7A, F8B. Tegenwoordig heeft de Savannah de ‘Championship-Status’ bereikt, waardoor alleen “SBT” geregistreerde katten worden toegestaan op kattenshows.

Het FNK, De overkoepelende organisatie van de onafhankelijke verenigingen in Nederland heeft de Savannah (helaas) niet erkend. Wanneer men een Savannah inschrijft bij een tentoonstelling van een onafhankelijke vereniging dan komt de kat in de huiskattenklasse.

Bij de FIFe, (Felikat en Mundikat) is de Savannah kat ook niet erkend.  Wel mogen ze in Duitsland geshowd worden. De WCF heeft de Savannah wel erkend. Daar kunnen ze wel titels halen.  Belangrijk is altijd informatie opvragen bij de vereniging waar de kattenshow wordt georganiseerd.

All images and text are © R.V.S.K. (vastgelegd bij notaris!)