3 November 2021

Aan de besturen van de leden van de PVH-SectorOrganisatie,

Nadat het soms lijkt of er iets gebeurt in de Kabinetsformatie, hebben we besloten onze grieven naar aanleiding van de Positieflijst bij de informateurs op tafel te leggen. Dit overigens niet met de illusie dat die daar wat mee doen, die hebben het alleen maar over hoofdlijnen. Het is veel meer het startpunt voor een nieuwe poging om breed maatschappelijk aandacht te vragen voor ons probleem.

Bijgevoegd:

 • Onze brief aan de informateurs over de al dertig jaar durende strijd met de overheid om tot een goede en correcte borging van dierenwelzijn te komen,
 • Onze mail aan de Vaste Kamercommissie voor LNV waarin we de beleidsmakers wijzen op hun bestuurlijk falen en tevens het terreurgedrag van het ambtenarenapparaat signaleren.

Beide documenten zijn openbaar. Wij verwachten van u dat u ze via uw website en/of clubblad bekend maakt bij uw achterban.

Mocht u de contacten hebben en kans zien om deze documenten in handen van de pers te brengen, graag! We zullen er alles aan doen om hem te voorzien alle informatie die hij/zij nodig heeft.

We willen niet opnieuw een traject in waarin we weer een hele kabinetsperiode lang tegen de stroom op moeten zwemmen. We moeten al tien jaar opboksen tegen ambtenaren die helemaal niks hebben met burgers en de maatschappij, die alleen maar voor hun politieke baas willen scoren. En die politieke baasjes? Als er geen verkiezingen op komst zijn ontbreekt het hen nog wel eens aan betrokkenheid bij de maatschappij. Die laten ze dan aan hun ambtenaren over.

Ik reken erop dat alle aangesloten organisaties voortvarend met de beide documenten aan de slag gaan. Alleen dan kunnen we ons punt scoren.

Groet, Ed.

Ir. Ed.J.Gubbels,

secretaris PVH,

www.huisdieren.nu

Toevoeging op de wet dieren


Door Barbra Middelkoop op EARTH:

Op 11 mei j.l. werd een kamerstuk gepubliceerd waarin bekend werd gemaakt dat er een middels een amendement een toevoeging zal worden gedaan op artikel 2.1, eerste lid, van de wet dieren.

De inhoud van dit eerste lid is op dit moment als volgt:
“Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.”

Met andere woorden: het is verboden om bij een dier pijn of letsel te veroorzaken, de gezondheid van het dier te benadelen, of het welzijn van het dier te benadelen. Wanneer dat toch gebeurt mag dat alleen als daar een redelijk doel voor bestaat, en mag het letsel, de pijn of de benadeling niet groter zijn dan wat er noodzakelijk is om het betreffende doel te bereiken.

De toevoeging die op dit artikel wordt gedaan is als volgt:
“Onder een redelijk doel wordt in elk geval niet begrepen het kunnen houden van dieren in een bepaald systeem of huisvesting.”

Met andere woorden: als een bepaalde manier van huisvesten bij het dier pijn of letsel veroorzaakt, of de gezondheid of het welzijn benadeelt, is het verboden het dier op die manier te huisvesten zonder dat daar een redelijk doel voor is, en de toevoeging herhaalt dus in feite, dat simpelweg het willen houden van een dier in zo’n huisvesting op zichzelf niet gezien kan worden als een redelijk doel.

En dan komen we nu op het onderwerp dat zorgt voor onduidelijkheid, en dat is de vraag, wanneer benadeel je het welzijn van een dier? Waar ligt precies de grens? Dat is een onduidelijkheid die in het oorspronkelijke artikel ook al bestond. Dat is dus niet verandert met deze aanpassing. Het advies dat wij nu vooral kunnen geven is: dierhouders, zorg ervoor dat je die duidelijkheid zelf schept door het opstellen van houderijrichtlijnen. Wij als organisatie kunnen daar waar gewenst bij ondersteunen om jullie op weg te helpen. Wij zullen daarvoor binnenkort ook actief contact zoeken met houders en verenigingen.

Meer informatie over het amendement is hier te vinden.

Savannah kat nu ook in de Database van Pawpeds en ZooEasy

Stamboom Database

De Rasvereniging Savannah Kat (R.V.S.K.) heeft vorig jaar zomer contact gezocht met Pawpeds met het verzoek om ook ons ras aan de stamboom database toe te voegen. Daar is hard aan gewerkt. Inmiddels is het zover en zijn de stambomen van verschillende Savannah katten al in Pawpeds te vinden! Verder is er begin november een start gemaakt om stambomen toe te voegen in ZooEasy. Onze bestuurslid Diana Verburg houdt zich er mee bezig en heeft de dankbare taak om de stambomen toe te voegen in Pawpeds of ZooEasy.

Grote meerwaarde voor ons ras

Uit een stamboom kun je heel veel belangrijke informatie halen, zoals wie de voorouders van een kat zijn, wat het inteeltpercentage is, enzovoort. Ook kun je in Pawpeds ‘testparingen’ doen en aan de hand hiervan bijvoorbeeld het inteeltpercentage berekenen. In ZooEasy is tevens het inteeltpercentage te zien. Maar er zijn ook gezondheidsprogramma’s aan Pawpeds en ZooEasy gekoppeld. Wanneer de eigenaar van de kat er toestemming voor geeft, kunnen specialisten de uitslagen van bepaalde testen/onderzoeken insturen die vervolgens in Pawpeds en/of ZooEasy bij de betreffende kat worden vermeld (denk bijvoorbeeld aan de echo-uitslagen van HCM/PKD onderzoek).

R.V.S.K. hoopt dat zoveel mogelijk eigenaren de stamboom van hun Savannah(s) in Pawpeds of ZooEasy laten opnemen en de gezondheidsuitslagen door hun dierenarts/specialist laten insturen en registreren.

Wil je de stamboom van je Savannah kat laten plaatsen in Pawpeds of ZooEasy? Neem dan contact op met Diana Verburg.

R.V.S.K bereikt groot mijlpaal

R.V.S.K heeft met veel inzet een groot mijlpaal behaald. De grootste in ons kort bestaan als vereniging!

Savannah fokkers kunnen lid worden van de Nederlandse Ras Katten Vereniging. (N.R.K.V.)

Door goed samen te werken en te overleggen met Cathrienke Brandt is dit tot stand gekomen en kunnen fokkers stambomen/ afstammingsbewijzen aanvragen voor alle generaties Savannah bij deze stamboekvereniging.

Wij als R.V.S.K. beschouwen N.R.K.V. als een absolute meerwaarde voor het aanvragen van stambomen/afstammingsbewijzen.

R.V.S.K. wil Cathrienke en Margaret bedanken voor al hun inspanningen, zodat wij verder kunnen bouwen aan een goede en eerlijke fok van onze geweldige ras de Savannah.

Voorbeeld afstammingsbewijs N.R.K.V.

Word Lid van RVSK!

Belangrijk Nieuws: Officiële vereniging

We hebben groot nieuws. Op 18 November 2020 zijn wij een officiële vereniging geworden. Dit willen wij graag met jou vieren!

Om lid te worden van onze vereniging zijn de kosten niet groot. De contributie van onze vereniging bedraagt ”maar” € 25,00 per kalenderjaar. Inschrijfkosten zijn € 5,00.

Als lid kun je gebruik maken van onderstaande voordelen:

 1. Je cattery komt op de website R.V.S.K. te staan.
 2. Als je kittensdekkater of herplaatser hebt, dan worden deze ook op de website R.V.S.K. vermeld.
 3. Dierenbenodigdheden Blauwestad geeft 10 % korting op het kattenloopwiel en Dierenboek ”De Savannah Kat”.
 4. 5 % Korting op Kattenrennen en Volieres bij Volierebouw Aduard.
 5. 10 % Korting op DNA testen bij VHL Genetics. (Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.)
 6. € 10,00 korting bij een polis van Reaal Dier & Zorg d.m.v. cashback.
 7. Maand gratis dierenverzekering bij Petplan Nederland.
 8. 10 % Korting bij Diana Verburg Fotografie.
 9. Alle fokkers die aangesloten zijn van deze vereniging kunnen gratis kitten pakketten aanvragen bij Bozita. Formulieren zijn te vinden in onze Ledenportaal.

Kortom alle voordelen, die je als fokkers-lid bij R.V.S.K. kunt halen, is veel meer waard dan je als lid moet betalen!

Word Lid van RVSK!

Volg het nieuws van Our Earth:

Dierenwelzijn op de eerste plaats!

De publieke opinie over het houden van dieren verandert. De samenleving staat meer en meer kritisch tegenover het houden van dieren, en ook in recente wetsvoorstellen zien we dit terug. In onze optiek is een kritische houding essentieel voor verbetering. Daarbij dient dierwelzijn voorop te worden gesteld, en moet de expertise van dierhouders beter benut worden bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving en beleid.

Aanleiding

De laatste jaren worden met regelmaat wetsvoorstellen gedaan (en aangenomen) die op dierwelzijn geen enkele positieve invloed hebben, maar wel het houden van dieren beogen te beperken. Denk bijvoorbeeld aan de positieflijst: diersoorten waarmee er zich nauwelijks problemen voordoen wil men verbieden, en diersoorten waar juist het zwaartepunt van de welzijnsproblematiek ligt stelt men vrij van beoordeling. Tot nu toe hebben wij als particuliere en professionele dierhouders steeds alleen achteraf gereageerd middels juridische procedures. Omdat deze wetsvoorstellen voor een rechter steeds geen stand weten te houden, en bovendien niet het welzijn van dieren als voornaamste kernwaarde hebben zijn wij van mening dat input vanuit professionele, én particuliere experts cruciaal is. Wij zetten ons in voor goede voorlichting van – en communicatie met – beleidsmakers in Nederland en Europa

Doelen van Our Earth:

Door onze goede contacten met zowel Nederlandse als Europese politici zetten wij ons in voor wetgeving welke gebaseerd is op wetenschappelijke gegevens en dierwelzijn als eerste uitgangspunt heeft. Een open, respectvolle dialoog is hierbij de belangrijke basis.

We helpen particuliere houders en verenigingen de mogelijkheden te vinden om deel te nemen aan conservatieprojecten en hebben als kernwaarde dat het houden van dieren ook de bescherming van dieren en hun herkomstgebieden zou moeten ondersteunen al dan niet via een commerciële weg.

Ten behoeve van het voortbestaan van de houderij is het belangrijk dat de kennis die binnen verenigingen aanwezig is op een gemakkelijke manier kan worden vastgelegd en gedeeld. Het belang van dierwelzijn en toekomstbestendigheid gaat hierbij voor op ieder ander (al dan niet persoonlijk) belang.

Link: Volg het laatste nieuws van Our Earth

All images and text are © R.V.S.K. (vastgelegd bij notaris!)