Marble onder de Savannah kat

Je hebt beauty’s van Savannahs met marble tekeningen, maar hoort marble bij een Savannah kat en is deze tekening uniek? Het antwoord is Nee.

In de jaren ‘90 waren er fokkers bezig om een nieuw (en mooi) kat-soort op de kaart te krijgen met het uiterlijk van de voorvader Serval en het karakter van een huis-tuin-keuken kat.  Daarvoor werden er verschillende raskatten ingekruist. Zo is de Savannah ontstaan. Sinds 2001 was men al zo ver gevorderd dat TICA verbod legde op inkruisen met ander katsoorten. Doordat er in het verleden de Bengaal is gebruikt, kan elke fokker ooit in het nageslacht marble kittens  verwachten. Iedereen die weet hoe de serval eruit ziet, weet dat de serval spots heeft. Marble is dus niet toelaatbaar voor een Savannah. Vaak zie je dat een fokker deze voor een vriendenprijsje zonder fokrecht verkoopt of weg geeft als deze in een nest zit. Zo hoort het te zijn, de fokker weet immers dat marble niet hoort.

Sinds een paar jaar worden er steeds meer bengalen gebruikt, waardoor men ziet dat er stijging is in marbles. Dit is zeer jammer want er bestaat geen marble serval en marble bij savannah en is dus absoluut niet gewenst. Marble hoort niet in de lijnen van een Savannah kat.

Wat houdt Marble Savannah verder in?

Fokken met marble poes of kater is ongewenst.

Komen er vaker marble kittens uit een moeder met spots dan moet er gestopt worden met fokken met deze moeder, mocht blijken dat dit niet in de lijnen van de vader zit.

Zitten er naast de marble kittens ook kittens met spots in hetzelfde nestje, dan kunnen deze absoluut niet voor de fok worden geplaatst. De kans is groot dat deze kittens later ook weer marbles voortbrengen ondanks dat de moeder spots heeft.

Let op: Er zijn Marble Savannahs, die ook SBT zijn. Een goede fokker gaat nooit verder in de lijnen van een Marble fokken. Helaas is er hier 3 generaties lang al te ver mee doorgefokt. Fokken met marble savannahs is vernietiging van het ras Savannah! Savannah katten horen spots te hebben!

Welk gevaar houdt een marble Savannah nog meer in?

Wanneer bij een Savannah kat teveel Bengaal overheerst kan als het kitten ouder wordt een rot karakter ontstaan. Een kat laten herplaatsen of in laten slapen, dat willen we absoluut niet. We willen een Savannah kat die leuk is met andere dieren, kinderen en onszelf en vooral het karakter behoud, waar Savannahs zo bekend om staan.

We zien helaas te vaak dat onder de naam ‘’Savannah kat’’ katten herplaatst moeten worden omdat er in de lijn te veel Bengaal zit. Bengaal is ontstaan uit een nachtdier (Bengaalse tijgerkat), de Savannah is ontstaan uit een dagdier (serval).  Het zijn dus twee heel verschillende katsoorten en hierdoor merk je dat de ontwikkeling van het karakter bij deze combinatie absoluut niet wenselijk is.

Tenslotte:

Zie je een Savannah kat met marble? Bedenk dan, dit klopt niet, dit hoort bij een Bengaal. De Savannah is een heel ander kat-soort dan de Bengaal. Zowel het uiterlijk als het karakter. Als nieuwe eigenaar kies je voor een Savannah of een Bengaal kat.

  • Heb je vragen over een marble Savannah, neem dan contact met ons op.

Met dank voor foto van Cattery Goralguru met deze prachtige Bengaal kitten.

All images and text are © R.V.S.K. (vastgelegd bij notaris!)