Inteelt & Verwantschap

Inteelt en verwantschap worden soms door elkaar gehaald. Bij Savannah katten is het niet anders als bij andere katten, daarom hieronder een uitleg over deze twee begrippen.

Inteelt

Inteelt ontstaat wanneer de ouders van een kitten gemeenschappelijke voorouders hebben. Hoe groter het aantal gemeenschappelijke voorouders, hoe groter is het inteeltpercentage. Ook is het inteeltpercentage groter in geval het aantal generaties waarop de gemeenschappelijke voorouders in de stamboom van het betreffende kitten is verwijderd minder is. Met andere woorden, als de vader en de moeder familie van elkaar zijn, dan is de nakomeling in geteeld.

Kort samengevat betekent dit dus, dat bij inteelt beide ouders meer dan gemiddeld overeenkomstige genen hebben. Op de stamboom van een kitten staan slechts de eerste vijf generaties vermeld. Die worden dan ook meegenomen bij een inteeltberekening. Je kunt er dus vanuit gaan dat het werkelijke inteeltpercentage hoger is, wanneer in de berekening meer of zelfs alle generaties zouden worden meegenomen.

Verwantschap

De definitie van verwantschap is de mate waarin een kitten genen gemeenschappelijk heeft met de gemiddelde genenopbouw in de totale populatie. Als een stamboom is opgebouwd uit katten die veel invloed op de fokkerij hebben of hebben gehad, dan heeft het kitten dus een hoog verwantschapspercentage.  Dat betekent dat wanneer een kater veel gebruikt wordt – worden er bijvoorbeeld veel buitendekkingen gegeven met de kater – dan stijgt zijn verwantschapspercentage.

Verwantschap geeft dus aan in hoeverre twee dieren genetisch op elkaar lijken. Als twee ouderdieren kinderen krijgen, geven ze elk 50% van hun genen door aan het jonge dier. Het dier is dus 50% verwant aan zijn vader en 50% verwant aan zijn moeder. De genen worden generatie op generatie doorgegeven. 

inteelt en verwantschap
All images and text are © R.V.S.K. (vastgelegd bij notaris!)