Fokregels voor een verantwoord fokbeleid t.b.v. de Savannah

Het gezegde, ”Bezint eer gij begint”, wordt dikwijls genoemd bij de aanschaf van een kat, maar zou ook moeten gelden bij het fokken van katten. De fokregels van Rasvereniging Savannah Kat heeft tot doel om het verantwoord fokken te stimuleren en vooral om onervaren aspirant-fokkers op weg te helpen.

Het doel van het fokken van een Savannah hoort voor iedere Savannah fokker te zijn: het ras Savannah te verbeteren of op zijn minst op hetzelfde niveau te houden.

Met de onderstaande punten zou een Savannah fokker rekening moeten houden bij het fokken:

 • Niet teveel of liefst geen strepen. Savannah katten horen spots te hebben en geen strepen.
 • Geen Locket (witte vlek op de borst)
 • Geen Bikini (witte vlek op de buik)
 • Geen Mitts (witte voetjes of tenen)

Bezit een Savannah kat wel één van bovenstaande punten, dan hoort de Savannah niet ingezet te worden voor de fok! Verder zou een fokker zich altijd aan de RASSTANDAARD moeten houden.

LET OP: veel fokkers vermelden helaas wel dat ze zich aan de RASSTANDAARD houden, maar doen dit in werkelijkheid niet.

Fokregels Rasvereniging

Een Savannah fokker:

 • Verkoopt zijn Savannah kittens (katten) met een contract en informatiepakket. Wurgcontracten naar potentiële fokkers en kopers zijn verboden.
 • Verkoopt zijn Savannah kittens met EU paspoort en een uitgebreide gezondheidsverklaring ondertekent door de dierenarts.
 • Laat zijn kittens chippen en volledig vaccineren voordat zij gaan verhuizen.
 • Helpt bij de herplaatsing van een door hem gefokte kitten (katten) of neemt het kitten (de kat) terug wanneer de nieuwe eigenaar er door omstandigheden niet meer voor kan of wil zorgen.
 • Spreekt met de nieuwe eigenaar af dat de Savannah kat of kitten gecastreerd/gesteriliseerd zal worden en niet vrij zal rondlopen op straat.
 • Zal zijn kennis delen met de nieuwe eigenaar die de Savannah kitten als fokpoes heeft gekocht over het ras, dekking, zwangerschap, geboorte en opvoeding van de kittens.
 • Tracht op de hoogte te blijven van de ontwikkeling en gezondheid van de door hem geplaatste kittens.
 • Heeft niet meer katten dan hij wettelijk aan ruimte en aandacht kan geven. Zie verblijven
 • Moet goede verzorging en voeding aan zijn katten kunnen geven.
 • Schenkt voldoende individuele aandacht aan elke volwassen kat en kitten in zijn cattery.
 • Let niet alleen op de gezondheid van zijn katten en gefokte kittens, maar ook op het karakter en het gedrag.
 • Maakt tijd om daar waar nodig, andere fokkers en eigenaren van door hem geplaatste katten/kittens te helpen en advies te geven en eventueel te begeleiden.
 • Zal er zorg voor dragen, dat een moederpoes niet voor de leeftijd van 12 maanden wordt gedekt en niet meer dan 3 nesten voortbrengt in een aaneengesloten periode van 24 maanden, gerekend vanaf de geboortedatum van het eerste nest van de 3 en niet meer dan 2 nesten in een aaneengesloten periode van 12 maanden. Bij overtreding volgt een officiële waarschuwing. Advies: zet een castraat bij de poes die dekt en dan wordt de poes schijnzwanger en wordt de tussenpozen tussen de krolsheden veel langer.
 • Verkoopt zijn kittens pas wanneer zij volgens de algemeen geldende normen zijn ontwormd en volledig zijn ingeënt.
 • Laat zijn kittens verhuizen naar een nieuwe ”Forever Home” wanneer deze minimaal 13 weken oud zijn, voor buitenland vanaf 15 weken, zie LICG.
 • Laat de moederpoes zo lang mogelijk bij haar kittens, tenzij er een medische noodzaak is om hier van af te wijken.
 • Fokt alleen met Savannahs die voldoen aan de rasstandaard en die de voor het betreffende ras van belang zijnde DNA combitesten hebben ondergaan van PKDef en PRA. zie Combibreed. Let op: Er zijn helaas kattenrassen die veel erfelijke problemen hebben, deze kunnen bij sommige ”Savannah fokkers” doorgegeven worden, die gebruik maken van andere kattenrassen.
 • Fokt niet met katten die niet geheel gezond zijn en/of waarvan is gebleken dat zij ernstige erfelijke afwijkingen doorgeven.
 • Fokt niet door met een Savannah poes of kater als deze Marble kittens geeft.
 • Laat zijn kittens in huiselijke kring opgroeien en zal er alles aan doen om goed gesocialiseerde kittens te krijgen.
 • Tracht de genetische diversiteit binnen het ras zo breed mogelijk te houden, door niet te veel katten uit te sluiten voor de fok en door niet te vaak kittens uit veel voorkomende lijnen voor de fok aan te bieden.
 • Plaatst geen Savannah katten of kittens en bezoekt geen andere fokkers en/of shows wanneer er een besmettelijke ziekte en/of schimmel-, of andere parasitaire infectie in de cattery heerst.
Wettelijke Fokregels

Gezondheidsregels t.b.v. de fok

Iedere cattery, of deze bedrijfsmatig (meer dan 20 kittens per jaar) of hobbymatig fokt, is verantwoordelijk voor zijn/haar katten en het nageslacht. Vooral wanneer het aankomt op genetische problemen! Dit zijn de problemen die bij de fokker bekend zijn omdat met de voorouders gefokt is.

Indien beide ouders getest zijn op voorkomende erfelijke defecten en deze testen zijn in orde bevonden en het blijkt dat een kitten uit zo’n combinatie een defect heeft ontwikkeld, dan is de cattery (fokker) hiervoor niet aansprakelijk. Blijkt dat de cattery (fokker) nagelaten heeft om gepaste  voorzorgsmaatregelen  te nemen, dan kan de cattery (fokker) wel aansprakelijk gesteld worden.

Indien blijkt dat een lid van R.V.S.K zich niet houdt aan het welzijn en gezondheidsregels voor de katten en het nageslacht op eigenwijze handelt, die in het nadeel van de Savannah en de Serval is, dan is het bestuur bevoegd het lid sancties op te leggen en eventueel met maatregels te komen zoals een waarschuwing, schorsing of een per direct royement.

Het is wettelijk verboden te fokken met gezelschapsdieren waarbij de ouder dieren en nakomelingen worden benadeeld op hun gezondheid en welzijn.

Leden van R.V.S.K staan open voor  transparantie. Bij bezoek aan cattery is het dus mogelijk om de testen van de ouders etc. te kunnen inzien.

Waarom een kitten kopen bij een rasfokker? (Bron LICG)

Als u een raskat wilt kopen, dan kunt u terecht bij een goede fokker van het betreffende ras. In Nederland zijn rasclubs, fokkers en liefhebbers aangesloten bij één van de overkoepelende verenigingen. Hiervan zijn Felikat en Mundikat bij de internationale FIFe aangesloten. Daarnaast zijn er meerdere onafhankelijke verenigingen, zoals de NRKV. (Enkele Savannah catteries zijn aangesloten bij NRKV!)*

Rasverenigingen hebben fokregels waarin eisen staan waar de fokker aan moet voldoen. Dit zijn bijvoorbeeld verplichte tests van de ouderdieren op ziekten en erfelijke aandoeningen. Ook zijn er regels over hoe vaak een poes een nest mag krijgen. Bij rasfokkers moeten kittens tenminste dertien weken oud zijn voordat ze naar een nieuw baasje mogen. Ze moeten dan bovendien al deels of helemaal gevaccineerd zijn tegen katten- en niesziekte. Door dergelijke regels wordt het verantwoord fokken met oog voor het welzijn van de dieren bevorderd en heeft u als toekomstige eigenaar wat meer zekerheid over de gezondheid van uw kitten.

Juist omdat raskittens tot een leeftijd van minstens dertien weken bij de fokker blijven, is het belangrijk dat de fokker zorgt voor een goede socialisatie van de kittens. Dat betekent dat de kittens gewend zijn aan oppakken en borstelen, niet apart worden gehouden in een kamer, maar gewend zijn aan huiselijke geluiden en weten hoe een kattenbak werkt. Het liefst zijn ze ook gewend aan andere dieren en aan (kleine) kinderen. Op die manier krijgt u straks een sociaal kitten thuis, dat niet overal van schrikt en dat geen probleemgedrag vertoont. Uiteraard blijft het verstandig om ook zelf te controleren of een fokker zich aan de regels houdt en op de juiste manier met zijn dieren om gaat.

Het kan zijn dat u op een wachtlijst komt te staan voordat u in aanmerking kunt komen voor een kitten van een bepaald ras. Dit vinden mensen soms vervelend, maar in de tussentijd kunt u zich al wel goed voorbereiden op uw nieuwe huisgenoot en genieten van de voorpret.

*Tekst RVSK

All images and text are © R.V.S.K. (vastgelegd bij notaris!)